Sơ đồ Mặt bằng khu:

 

Đất nhà phố Him Lam Kênh Tẻ

Sản phẩm giá tốt để đầu tư:


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Hoàng Huynh

Hotline: 0913 050 053