Sơ đồ Mặt bằng khu:

 Nhà-đất từ 10-20 tỷ - Bất động sản Him Lam quận 7

Sản phẩm giá tốt để đầu tư:


Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Hoàng Huynh

Hotline: 0913 050 053