Sơ đồ Mặt bằng khu:

 





Nhà bán ở đường D1 Him Lam Kênh Tẻ Q7 Tp HCM

Sản phẩm giá tốt để đầu tư:

    4
    Tỷ lệ: 4 (95%) 189 votes

Tên và điện thoại khách hàng:
Thông tin cần liên hệ:

 

Liên hệ: Thân Hoàng Huynh

Hotline: 0913 050 053